Overzicht

Klachtenprocedure

De ombudsman van de NPO is onafhankelijk en onpartijdig. De ombudsman volgt en onderzoekt de journalistieke uitingen van de Nederlandse Publieke Omroep. En de ombudsman onderzoekt en behandelt klachten van het publiek hierover.

For the English version click here.

De ombudsman gaat niet over alle programma’s van de publieke omroepen maar alleen over journalistieke programma’s op radio, tv of internet die vallen binnen de genres nieuws, sport, actualiteit, evenementen en opinie. Hier vindt u als voorbeeld een uitgebreide lijst met titels uit het eerste kwartaal van 2018 van programma's waar de ombudsman over gaat.                                                   

Als u vindt dat een programma of redactie van een van de publieke omroepen niet volgens de journalistieke code van de publieke omroep  heeft gehandeld, kunt u het volgende doen. Allereerst kunt u uiteraard bij de betrokken omroep of programmaredactie terecht. Kijk voor de beste manier hiervoor op de site van de omroep die het programma of de website heeft gemaakt. Op deze lijst vindt u de contactgegevens van de publieke omroepen.

Bent u niet tevreden over de manier waarop door die omroep met uw klacht is omgegaan of met het antwoord? Mail dan naar ombudsman@npo.nl. U kunt via dit e-mailadres ook rechtstreeks bij de ombudsman terecht. Om u goed te kunnen antwoorden zal deze eerst contact zoeken met de redactie van het desbetreffende programma of de omroep.

Er is een aantal regels: 

  • Uw klacht moet gaan over een journalistieke uiting (in een programma of artikel op radio, televisie of internet) van een van de publieke omroepen.

  • Zorg ervoor dat uw klacht van een motivatie is voorzien en vermeld uw naam. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Ongefundeerde scheldpartijen ook niet.

  • Als u al geklaagd heeft bij een programma of omroep maar met het antwoord niet tevreden bent, stuur dan uw correspondentie met het programma of de omroep mee.

  • U krijgt altijd een ontvangstbevestiging van de ombudsman. Niet alle klachten komen voor behandeling in aanmerking. Sommige klachten worden direct doorgestuurd naar de betreffende omroep. Als uw klacht door de ombudsman wordt behandeld, dan krijgt u hiervan bericht.

  • Er zijn termijnen waaraan de omroep waarover geklaagd wordt én de ombudsman zich moeten houden. Deze vindt u in de uitgebreide klachtenprocedure. Als het onderzoek langer duurt, laat de ombudsman u dat weten.

  • Uitspraken van de ombudsman worden gepubliceerd op de website. U als klager krijgt dat ook te horen.

Lees hier meer informatie over de Code van Bordeaux. Dit is een journalistieke werkwijze waarvan geacht wordt dat journalisten zich eraan houden. De code werd in april 1954 in Bordeaux in Frankrijk aangenomen door The International Federation of Journalists (de internationale federatie van journalisten).

De Raad voor de Journalistiek heeft een Leidraad vastgesteld, waarin wordt beschreven wanneer sprake is van zorgvuldige journalistiek en wanneer niet. Lees verder.

U kunt uw klacht ook indienen bij een onafhankelijke rechter.